Dế đá - dế chọi

Cung cấp dế đá, dế chọi đã qua huấn luyện

Bán dế đá toàn quốc 

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/289975276686433

Group zalo: https://zalo.me/g/qmmnjo379

 
Tư vấn ngay